Show simple item record

Comparison of the formation and development of cavitation damage on cast and sintered samples based on basalt

dc.creatorPavlović, Marko
dc.creatorDojčinović, M.
dc.creatorAndrić, Ljubiša
dc.creatorRadulović, Dragan
dc.date.accessioned2023-04-21T11:43:25Z
dc.date.available2023-04-21T11:43:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1450-5959
dc.identifier.urihttps://ritnms.itnms.ac.rs/handle/123456789/525
dc.description.abstractU radu je ispitivana otpornost na dejstvo kavitacije staklo-keramike na bazi bazalta. Ispitivane su dve vrste uzoraka: liveni i sinterovani uzorci na bazi bazalta. Kavitaciono erozioni test izveden je pomoću ultrazvučne vibracione metode sa stacionarnim uzorkom. Da bi se odredila kavitaciona otpornost praćena je promena mase uzoraka u funkciji vremena ispitivanja. Promena morfologije oštećenja površine uzoraka tokom ispitivanja praćena je skenirajućom elektronskom mikroskopijom. Nivo degradacije površine kvantifikovan je korišćenjem analize slike. Uzorci su ispitivani pod istim uslovima. Poređenje svojstava otpornosti na dejstvo kavitacije izvršeno je u odnosu na vrednosti kavitacionih brzina. Rezultati su pokazali visok stepen otpornosti ispitivanih uzoraka i mogućnost njihove primene u uslovima visokih kavitacionih opterećenja.sr
dc.description.abstractThe paper examines the resistance to the effect of cavitation of glass-ceramics based on basalt. Two types of samples were investigated: cast and sintered samples based on basalt.The cavitation erosion test was performed using the ultrasonic vibratory method with a stationary sample. To measure the cavitation resistance, a change in sample mass in function of the cavitation time was monitored. The change in the morphology of the surface with the test time was followed by scanning electron microscopy. The level of the surface degradation of the samples was quantified using the image analysis. Samples were tested under the same conditions. A comparison of the properties of the resistance to the effect of cavitation was performed in relation to the calculated cavitation rates. The results showed the high degree of cavitation resistance of the tested samples and the possibility of their application in conditions of high cavitation loads.en
dc.publisherUniverzitet u Beogradu - Tehnički fakultet u Boru, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34006/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/35002/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceJournal of Mining and Metallurgy A: Mining
dc.subjectkavitaciono oštećenjesr
dc.subjectkavitaciona otpornostsr
dc.subjectgubitak masesr
dc.subjectbazaltsr
dc.subjectanaliza slikesr
dc.subjectmass lossen
dc.subjectimage analysisen
dc.subjectcavitation resistanceen
dc.subjectcavitation damageen
dc.subjectbasalten
dc.titlePoređenje nastajanja i razvoja kavitacionih oštećenja livenih i sinterovanih uzoraka na bazi bazaltasr
dc.titleComparison of the formation and development of cavitation damage on cast and sintered samples based on basalten
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage44
dc.citation.issue1
dc.citation.other55(1): 37-44
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage37
dc.citation.volume55
dc.identifier.doi10.5937/JMMA1901037P
dc.identifier.fulltexthttps://ritnms.itnms.ac.rs/bitstream/id/253/522.pdf
dc.identifier.rcubconv_339
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record