xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple

Monitoring of heavy metal content in atmospheric precipitation in unsettled region Kamenički Vis

dc.creatorTripić-Stanković, Aleksandra
dc.creatorĆosović, Aleksandar
dc.creatorAdamović, Vladimir
dc.date.accessioned2023-04-21T11:04:03Z
dc.date.available2023-04-21T11:04:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0354-3285
dc.identifier.urihttps://ritnms.itnms.ac.rs/handle/123456789/186
dc.description.abstractIndustrijski razvoj i urbanizacija nameću intenziviranje procesa proizvodnje često putem prekomernog trošenja ograničenih prirodnih resursa i na račun kvaliteta životne sredine. Kao kompromis između suprotstavljenih interesa globalnog privrednog razvoja, sa jedne strane, i očuvanja životne sredine, sa druge, koncept 'održivog razvoja' povezuje privredni, socijalni i kulturni razvoj i promoviše usklađivanje takvog razvoja sa potrebama i ograničenjima životne sredine. Praćenje nivoa zagađujućih materija u medijumima životne sredine ukazuje na neophodnost usvajanja koncepta 'održivog razvoja'. Cilj ovog istraživanja je bio da se stekne uvid u stepen zagađenosti atmosferskih padavina kroz praćenje i procenu prenosa teških metala. Koncentracije teških metala određivane su u uzorcima padavina sakupljenim na GAW/EMEP stanici Kamenički Vis, tokom 2008. i 2009. godine. Za prikupljanje padavina koršćena je bulk (suvo-mokra) metoda, a koncentarcije odabranih metala (Fe, Al, Zn, Cu, Pb, Mn, Ni i Cd) određivane su ICP-MS metodama. Dobijeni rezultati ukazuju na povećanje maksimalnih koncentracija Fe, Ni, Cu, Pb i Mn u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu, ali za potvrđivanje ovog trenda potrebna su višegodišnja merenja, koja su u toku.sr
dc.description.abstractIndustrial development and urbanization impose intensive production usually through excessive use of limited natural resources and degradation of the environment. As a compromise between opposing interests of global economic development, on one side, and environmental protection, on the other, concept of 'sustainable development' links Industrial, social and cultural development and promotes balancing of such development with environmental needs and restrictions. Necessity and importance of adoption of such concept can be seen through monitoring of pollutants levels in all mediums of the environment. The aim of this investigation is to gain an insight into the composition of atmospheric precipitation through monitoring and analysis of heavy metal transport in the atmosphere. Heavy metal concentrations were determined in the samples of atmospheric precipitation collected on GAW/EMEP station Kamenički Vis, during 2008 and 2009. Precipitation samples were collected using bulk (dry-wet) method. Content of selected heavy metals (Fe, Cu, Zn, Al, Pb, Ni, Mn and Cd) in precipitation samples was determined using inductively coupled plasma mass spectroscopy (ICP-MS). Obtained data shows an increase in concentration levels of Fe, Ni, Cu, Pb and Mn in 2009, compared to 2008, however further long-term measurements are necessary in order to confirm this trend. Such investigation is underway.en
dc.publisherNaučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceEcologica
dc.subjectživotna sredinasr
dc.subjectteški metalisr
dc.subjectpadavinesr
dc.subjectKamenički vissr
dc.subjectprecipitationen
dc.subjectKamenički Visen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectenvironmenten
dc.titlePraćenje sadržaja teških metala u padavinama u nenastanjenoj oblasti Kamenički vissr
dc.titleMonitoring of heavy metal content in atmospheric precipitation in unsettled region Kamenički Visen
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage480
dc.citation.issue63
dc.citation.other18(63): 477-480
dc.citation.rankM52
dc.citation.spage477
dc.citation.volume18
dc.identifier.rcubconv_247
dc.type.versionpublishedVersion


xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-head

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-filexmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-sizexmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-formatxmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-view

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-no-files

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.head_parent_collections

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple